30. 8. 2023

Uhorky Giana 6-9 cm získali ocenenie značky Dtestu.

Výsledok nezávislého testu, ktorý realizovala spoločnosť Dtest.

Uhorky Giana sú medzi spotrebiteľmi dlhodobo veľmi obľúbené. Preto nás veľmi potešil výsledok nezávislého testu, ktorý realizovala spoločnosť Dtest.

Do testu sterilizovaných uhoriek zaradila spoločnosť Dtest 17 vzoriek uhoriek, ktoré sa predávajú na českom trhu. Zahrnuté boli zavedené značky, ale tiež privátne značky.

Hodnotili sa senzorické vlastnosti ako chuť, farba, tvar uhoriek, vzhľad nálevu, ale vykonané boli tiež fyzikálno-chemické skúšky.

Uhorky Giana 6-9 cm obstáli v tomto teste viac než dobre. V celkovom hodnotení získali druhé miesto a tak na ich pohári môže byť po obdobie  1 roka zobrazené označenie Dtest.

Kompletné výsledky testovania nájdete na webových stránkach Dtestu alebo v časopise Dtest 5/2023.